Ana Sayfa Duyurular Yönetim Kurulu Meclis Üyeleri Üye Arama Hizmetlerimiz İletişim  
 
 
     
 
Dviz Cinsi
Alış
Satış
$
3.7523
3.7591
 
   E-Posta

 

 
 
 
14-8-2017 - ABD\'NİN İRAN\'A YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLARI HK.

Odam?za iletilen yaz?da; ?ran\'?n "Simorgh" adl? ta??y?c? füzeyi uzaya f?rlatmas?n?n ard?ndan ABD Hazine Bakanl??? taraf?ndan 28 Temmuz 2017 tarihinde yap?lan, halen Birle?mi? Milletler ve Avrupa Birli?i\'nin yapt?r?m listesinde bulunan "Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)"a ba?l? Iran\'da yerle?ik alt? (6) firmaya yapt?r?m uygulanmas?n?n kararla?t?r?ld???na yönelik aç?klama Va?ington Büyükelçili?i taraf?ndan D??i?leri Bakanl???na iletilmi?tir. Söz konusu alt? (6) firman?n bilgileri a?a??da bilgilerinize sunulmaktad?r.

?lgi yaz?da, BM Güvenlik Konseyi\'nin Iran\'a yönelik yapt?r?m kararlar?n?n ülkemiz bak?m?ndan hukuki ba?lay?c? nitelikte oldu?u, ilgili kurum ve kurulu?lar?m?z taraf?ndan uygulanmas?n?n zorunlu oldu?u belirtilmektedir. ABD ve AB\'nin kabul ettikleri tek tarafl? yapt?r?m karar ve uygulamalar?n?n Türkiye aç?s?ndan hukuki ba?lay?c?l???n?n bulunmamakta oldu?u, ancak ABD yapt?r?mlar?n?n s?n?r a?an etkiye sahip olmas? nedeniyle, yapt?r?m alt?na al?nacak ki?i ve kurulu?larla i? akdine girecek firma ve kurulu?lar?m?z?n da dolayl? olarak yapt?r?mdan etkilenme olas?l??? çerçevesinde al?nan yapt?r?mlar hakk?nda bilgilendirmede bulunulmas?nda yarar görüldü?ü belirtilmi?tir. ?ran\'la i? yapan firmalar?m?za önemle duyurulur.

ABD Hazine Bakanl??? taraf?ndan 28 Temmuz 2017 tarihinde yap?lan aç?klamada yer alan alt? (6) firman?n listesi

• AYIIR AL MO\'MENIN INDUSTRIES (a.k.a. AMIR-AL-MO\'MENIN COMPLEX; a.k.a. AMIROLMONENIN FACTORIES; a.k.a. AMIROLMEMENIN INDUSTRIES), Esfahan, Iran; Additional Sanction Information- Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR]; (Linked To: SHAHID HEMMAT IKDUSTRIAL GROUP).

• SHAHID CHERAGHI INDUSTRIES, Iran; Additional Sanctior.s Information- Subject to Secondary Sanctions [NPWMDJ [IFSR]; (Linked To: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).

• SHAHID KALHOR INDUSTIES, Iran; Additional Sanctions Information- Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR]; (Linked To: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).

• SHAHID KARIMI INDUSTRIES, Iran; Additional Sanctions Information- Subject to Secondary Sanctions [NPWMD] [IFSR]; (Linked To: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).

• SHAHID RASTEGAR INDUSTRIES, Iran; Additional Sanctions Information- Subject to Secondary Sanctions (NPWMD] [IFSR]; (Linked To: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).

• SHAHID VARAMINI INDUSTRIES, Iran; Additional Sanctions Information- Subject to Secondary Sanctions {NPWMDi [IFSR]; (Linked To: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP).

     
     [ Önceki Sayfa ]

 
 
 
 
 
    Şifremi Unuttum  |
          E-Posta :  
          Şifre :  
     http://www.ekmekisrafetme.com

 

     Bugn
160
     Bu hafta
8023
     Bu Ay
27577
     
döküman

  

2013 ubat-mart organ seimlerine ait Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Tarafndan Odamz gnderilen ye listesi

 

6331 Sal ve Gvenlii Kanunu

 

6331 Para Cezalar

 

Tehlike Gruplar

 
 
 
elektrikli sigara